lawfox.nl
Ideeën - LAWFOX
Op ideeën als zodanig kunnen geen intellectuele eigendomsrechten rusten. Ideeën zijn vrij om door een ieder te mogen worden gebruikt. Ideeën kunnen pas...