lawfox.nl
Diensten - LAWFOX
Onder een dienst wordt verstaan een niet fysiek goed. Bij dienstverlening wordt door een leverancier een bepaalde dienst aan de...