lawfox.nl
Autoriteit persoonsgegevens - LAWFOX
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in Nederland als toezichthouder aangesteld op voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Tot 2016...