lawfox.nl
Auteurscontractenrecht - LAWFOX
Op 1 juli 2015 is de Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Het auteurscontractenrecht is uitgewerkt in hoofdstuk IA van de...