lawfox.nl
AP - LAWFOX
AP is de afkorting voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie zie Autoriteit Persoonsgegevens. Related Juridische termen Autoriteit persoonsgegevens Wbp...