lawfox.nl
adequaatheidsbesluit - LAWFOX
Een adequaatheidsbesluit is een besluit dat door de Europese Commissie is vastgesteld op grond van artikel 45 van de AVG voor de doorgifte van persoonsgegevens. Voorheen heeft de Europese Commissie ook adequaatheidsbesluiten vastgesteld voor derde landen als Argentinië, Nieuw-Zeeland en Israël).