lawfox.nl
Aansprakelijkheid - LAWFOX
Aansprakelijkheid is de wettelijke verplichting om schade te vergoeden die is berokkend door een toerekenbare onrechtmatige daad of door wanprestatie....