lawfox.nl
Het auteursrecht staat een beroep op de Wob niet in de weg!
In deze blog wordt een klein uitstapje gemaakt naar het bestuursrecht, namelijk naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een wet waar wij normaal gesproken weinig mee te maken hebben. De uitspraak die centraal staat in deze blog betreft echter een conflict tussen de Wob en de Auteurswet: een wet