lawfox.nl
De vrije advocaatkeuze: Hoe en wat?
Veel ondernemingen hebben een rechtsbijstandverzekering om beschermd te zijn tegen de – vaak hoge kosten – van een gerechtelijke procedure. De rechtsbijstandverzekeraar heeft juristen in dienst die zich bezighouden met het oplossen van juridische geschillen van verzekerden. In sommige gevallen i