lawfox.nl
Vordering tot verkrijging billijke vergoeding op grond van wettelijke regeling = verbintenis uit onrechtmatige daad
De afgelopen jaren is de samenleving enorm gedigitaliseerd. Naast een enorme hoeveelheid aan voordelen biedt deze digitalisering tevens de mogelijkheid om op een nieuwe wijze schade aan een ander toe te brengen. Met name het internet speelt hierin een belangrijke rol. Je kunt bijvoorbeeld denken aan