lawfox.nl
Verouderde informatie op website is geen verweer tegen merkinbreuk
Aan het eind van vorig jaar heeft de Rechtbank Den Haag vonnis gewezen in een zaak met betrekking tot het auteursrecht en het merkenrecht. De gedaagden voerden daarbij onder meer het verweer dat de website is verouderd, en dat de (inbreukmakende) producten die daarop staan niet meer daadwerkelijk wo