lawfox.nl
De UAVG: een eerste lezing!
Deze week is het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) bij de Tweede Kamer ingediend. De UAVG heeft tot doel om uitvoering te geven aan de AVG. Hieronder zal worden ingegaan op de vraag waarom zo een uitvoeringswet is vereist. Ook zullen de meest opvalle