lawfox.nl
10 vereisten voor de afgifte van broncode
In principe verplicht de Auteurswet de auteursrechthebbende op software niet om de broncode van de programmatuur aan de gebruiker van de software te verstrekken. Ook niet als onderhoud is vereist of indien er fouten in de programmatuur zijn ontstaan die moeten worden opgelost, waarvoor deze broncode