lawfox.nl
Hoe zit dat nu met de terhandstelling van algemene voorwaarden door dienstverleners?
Begin november schreef ik een blog over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. De conclusie was dat een onduidelijk aanbod met betrekking tot de toepasselijkheid van algemene voorwaarden een lastige kwestie blijft. Maar ook het voldoen aan de andere voorwaarde voor toepasselijkheid van alg