lawfox.nl
Portretrecht Max Verstappen: verzilverbare populariteit
In de Auteurswet staat dat een portret beschermd kan zijn (artikel 19 - 21 Auteurswet). Zoals ik al eerder uitlegde bestaat er een groot verschil tussen foto's die in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt en foto's die niet in opdracht zijn gemaakt. Als een foto in opdracht van de