lawfox.nl
Onduidelijke verwijzing naar algemene voorwaarden: toch van toepassing?
Een heet hangijzer in het contractenrecht is de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. In algemene voorwaarden staan doorgaans bepalingen die belangrijk zijn voor de gebruiker van die voorwaarden. Het is belangrijk dat de gebruiker zich ook daadwerkelijk op deze voorwaarden kan beroepen. Zoals v