lawfox.nl
Nieuwe procesregels voor de mondelinge behandeling
Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland geldt momenteel een verplichting tot digitaal procederen. Deze rechtbanken dienen als proefkonijn voor het KEI-programma (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Ondanks dat ik er prettige ervaringen mee heb gehad, heeft de pilot geen doorgang mogen vi