lawfox.nl
In hoeverre is monitoring op de werkvloer toegestaan?
Veel werkgevers wensen hun werknemers te monitoren. Het monitoren betreft dan bijvoorbeeld het inzien van e-mails, het inzien van bepaalde (werkgerelateerde) gegevens en het monitoren van internetgebruik. Het monitoren van werknemers kan voor verschillende doeleinden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld