lawfox.nl
Mogen contractonderhandelingen "zomaar" worden afgebroken?
Op ITenRecht las ik recent een uitspraak over het afbreken van contractonderhandelingen (precontractuele fase) met betrekking tot een IT-project. De zaak betrof, kort gezegd, een project om een escrow-systeem te ontwikkelen voor het op een veilige manier vooruitbetalen van reizen. De ontwikkelin