lawfox.nl
Kritische kanttekening bij beantwoording Kamervragen WiFi-tracking
In mijn eerdere blogbericht heb ik beargumenteerd dat een opt-out van WiFi-tracking, zoals door Minister Kamp geopteerd, onvoldoende is in het licht van de Wet bescherming persoonsgegevens. Kort daarop hebben kamerleden Oosenbrug (PvdA) en De Liefde (VVD) aan Minister Teeven en Minister Kamp Kamervr