lawfox.nl
De juridische gevolgen van agile softwareontwikkeling
Agile is een manier van softwareontwikkeling die de laatste jaren veel aan populariteit heeft gewonnen. Agile is het Engelse woord voor behendig of lenig. Dat is ook precies wat agile is: Er is geen vooraf vaststaand eindresultaat bepaald en er kan flexibel worden ontwikkeld. Bij agile softwareo