lawfox.nl
IPR regelt toepasselijk recht online publicatie
Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een interessante zaak over het internationaal privaatrecht (hierna: IPR) met raakvlakken met het internetrecht. Het IPR met betrekking tot het internet kan in sommige gevallen anders luiden dan het ‘normale’ IPR, omdat de gevolgen soms omvangrijker z