lawfox.nl
Hoe krijg je inzage in bewijsmateriaal bij een schending van bedrijfsgeheimen?
Sinds eind vorig jaar zijn bedrijfsgeheimen wettelijk beschermd. Op 23 oktober 2018 is namelijk de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Dit heeft, kort gezegd, tot gevolg dat bedrijfsgeheimen die aan de in die wet gestelde vereisten voldoen in zekere mate beschermd worden tegen het