lawfox.nl
Geslaagd voor de VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht
Op 13 december 2016 heb ik het certificaat voor de VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht ontvangen: de verklaring dat ik de opleiding heb doorlopen en het bewijs dat ik het examen met goed gevolg heb afgelegd! Verdieping van kennis en inzicht in Informaticarecht In maart 2016 begon