lawfox.nl
ICT-dienstverlener heeft een algemene back-upplicht, of toch niet?
Na eerder onderzoek concludeerde ik dat uit de rechtspraak volgt dat de gebruiker van een ICT-dienst (de klant, de afnemer) zélf verantwoordelijk is voor het maken van back-ups. Tenzij daarover iets anders is afgesproken. Het Hof Amsterdam onderstreepte die regel in een arrest van april 2015: Er be