lawfox.nl
Hof: Leverancier van falende webshop moet gewoon betaald worden
Een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden toont aan dat je als afnemer van een ICT-product zoals een webshop op tijd aan de bel moet trekken als je niet tevreden bent over de verrichte werkzaamheden. In deze blog behandel ik deze zaak. Vervolgens geef ik tips voor de praktijk. Waaraan moet een