lawfox.nl
Hoe kom je onder een contractuele boete uit?
Een contractueel overeengekomen boete fixeert schade. Het kan in allerlei vormen voorkomen. Zonder een afwijkende afspraak geldt de wet, die stelt dat een boete pas opeisbaar is bij een toerekenbare tekortkoming. Ook is verzuim vereist. Of er echt schade is geleden is niet relevant. Een boete kan al