lawfox.nl
Het belang van een goede definitie van (in)directe schade
In contracten – met name in algemene voorwaarden – komen vaak de termen indirecte en directe schade voor. Bijvoorbeeld in beperkingen van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden. Een bepaling als onderstaande komt regelmatig voor: De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade is be