lawfox.nl
Het Auteurscontractenrecht: hoe en wat?
Op 1 juli 2015 is de Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Het auteurscontractenrecht heeft als doel om de contractuele positie van de auteur of uitvoerende kunstenaar te verbeteren ten opzichte van de exploitant van deze werken. Het auteurscontractenrecht is uitgewerkt in hoofdstuk IA van