lawfox.nl
De ePrivacy Verordening: is de koek op?
Weet u nog? Toen het 2002 was? De Euro werd ingevoerd, Willem-Alexander trouwde met Maxima, Paars II viel en Pim Fortuyn werd vermoord. En: de ePrivacy richtlijn werd van kracht. De richtlijn die de gegevensbescherming rond elektronische communicatie moest gaan waarborgen. U beseft in het licht van