lawfox.nl
Datarecht Verordening voor verwerking van niet-persoonsgegevens
Eén van de kenmerken van de Europese Unie is de interne markt. De interne markt regelt dat de handel tussen lidstaten zo vrij mogelijk kan gebeuren. Dit beginsel van een "vrij verkeer" kent vier vrijheden: het vrij verkeer van personen, het vrij verkeer van goederen, het vrij verkeer