lawfox.nl
"Computer says no": hoe vecht je een besluit door artificial intelligence aan?
Stel je bent een docent op een school. Of jij jouw werk goed doet wordt beoordeeld aan de hand van de prestaties van jouw leerlingen, afgewogen tegen het landelijk gemiddelde. Krijg je een goede beoordeling, dan krijg je een bonus. Presteer je slecht, dan loop je het risico ontslagen te worden. Maar