lawfox.nl
Wat betekent de invoering van de AVG voor advocaten?
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum verliest de huidige Nederlandse privacywetgeving – de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – zijn werking. De hele EU heeft vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving. Deze vernieuwde wetgevi