lawfox.nl
Auteursrechtinbreuk door verveelvoudiging met virtualisatie
In onze praktijk krijgen we geregeld te maken met zaken over illegale software. Gebruik van illegale software betreft een inbreuk op het auteursrecht. Om het bewijs van de inbreuk veilig te stellen maken softwareleveranciers vaak gebruik van beveiligingsmechanismen. Daarop volgt vaak een bewijsbesla