lawfox.nl
Auteursrecht: over smaak valt niet te twisten!
Het auteursrecht biedt de auteursrechthebbende bescherming tegen het zonder toestemming kopiëren of openbaar maken van zijn of haar creatie. Het beschermt creaties die “een eigen oorspronkelijk karakter” hebben en “het persoonlijk stempel van de maker” dragen. Simpeler gezegd: een creatie i