lawfox.nl
Auteursrecht luchtfoto
Inmiddels weet vrijwel iedereen wel dat een foto beschermd kan zijn. Geldt dat nu voor elke foto? Uit de rechtspraak volgt dat een foto inderdaad al snel beschermd is. Het gaat erom of de foto 'oorspronkelijk' is, wat betekent dat de foto een eigen oorspronkelijk karakter moet hebben en