lawfox.nl
Aanbesteding vraagt overdracht intellectueel eigendom: mag dat?
In aanbestedingen voor ICT-projecten wordt vaak gevraagd om een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Dat kan echter buitensporig zijn. In dat geval kan een aanbestedingsprocedure stop worden gezet. Staking van aanbestedingsprocedure In een recente rechtszaak speelde deze kwestie