lawfox.nl
5 vuistregels bij te late levering door een IT-leverancier
De uitvoering van IT-projecten gaat niet altijd over rozengeur en maneschijn. Termijnen worden niet gehaald, kwaliteit van het geleverde blijft achter en/of het project wordt te duur. Om een stok achter de deur te krijgen besluit de afnemer vaak om de leverancier te sommeren om binnen bepaalde tijd