lactonline.com
5 nerealnih scena roditeljstva u serijama
Nije lako biti roditelj. Barem nama u stvarnom svijetu. U serijama je ipak malo lakše.