lactonline.com
10 mitova o „produženom“ dojenju
WHO preporučuje dojenje barem 2 godine, a dalje koliko god majka i dijete to žele. Dojenje iznad godine dana donosi korist i za majku i dijete i nema dokaza o utjecaju takvog dojenja koji bi bio loš ni za majku ni za dijete. Usprkos tome, majke koje doje starije dijete, često to čine bez potpor