kulform.se
Fönsterdekor, kulor (8 cm) • Kulform. Fina siluetter av julgranskulor.
Kulor som fäster på blanka ytor utan klister. Kan flyttas och återanvändas. Dekorera enkelt med siluetter av julgranskulor utan risk att skada underlaget.