kopolpa.com
چگونه نوزاد را حمام کنیم؟ راهکارهای حمام کردن نوزاد - فروشگاه اینترنتی کپل پا - زمان مناسب حمام کردن نوزاد
حمام کردن نوزاد قدری برایتان هولناک باشد! احساس کنید نمی توانید فرشته کوچک و ظریف خود را به تنهایی به حمام ببرید! حمام کردن نوزاد سخت نیست.