komatsuyutaka.com
無理させないで!慣れない新入生、部活の事故
2012年4月24「中日新聞」 中学生、高校生の熱中症事故に関してコメントしました