kirsch.no
Tilbehør: Beslag til snor - Kirsch-NO
Reservedel til trekksnor, som gjør produkteet barnesikker.