kazakov.de
The Floating Piers von Christo, Lago d'Iseo
The Floating Piers von Christo, Lago d'Iseo