kansalainen.fi
Ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin rajoituksia ja valvontaa - laki vahvistetaan perjantaina
Viranomaisille annetaan lainsäädäntöuudistuksella nykyistä paremmat mahdollisuudet kontrolloida ulkomaalaisten kiinteistökauppoja Suomessa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa huomenna lainsäädäntöuudistus, jolla annetaan viranomaisille nykyistä huomattavasti tehokkaammat mahdollisuudet kontrolloida ulkomaalaisten kiinteistökauppoja. Nyt vahvistettavalla lakipaketilla luotaisiin useita erilaisia keinoja puuttua kansallista turvallisuutta vaarantavaan kiinteistöjen omistukseen ja käyttöön. Ensinnäkin ETA-alueen ulkopuolisen valtion kansalainen tai yhteisö tarvitsee jatkossa luvan kiinteistön hankintaan Suomesta. …