kansalainen.fi
Neuvottelukunta parantamaan poikkeusoloihin varautumista sosiaali- ja terveydenhuollossa
Uuden poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan tehtävä on suunnitella ja valmistella esityksiä, jotka parantavat sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoa ja varautumista poikkeusoloihin. Neuvottelukunta tekee esityksiä sellaisista sosiaali- ja terveydenhuollon normaaliolojen järjestelyistä, jotka tukevat toimintaa myös poikkeusoloissa ja siten luovat perustan poikkeusoloihin varautumiselle. Varautumisen tavoitteena jo normaalioloissa on se, että tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat …