kalaateh.com
چرا برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی باید آموزش ببینیم؟آکادمی کسب و کار اینترنتی
سلام احمد کلاته هستم و در مورد یک موضوع خیلی مهم که می دانم بسیاری از عزیزان در مورد این موضوع یک مقدار ابهاماتی دارند و در موردش یک مقدار سوالاتی دارند و کاملا تکلیفشان با آن روشن نیست می خواهم صحبت کنم. یعنی اینکه چرا ما باید حتما برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی آموزش ببینیم؟