kadulja.hr
Prirodna morska spužva
Morske su spužve najjednostavniji višestanični organizmi koji žive na morskom dnu. Spužve se hrane planktonima koji prolaze kroz njezine sitne pore. U čistom i toplom Jadranskom moru ima oko 1000 vrsta morskih spužvi, a samo jedna od njih ima komercijalnu uporabu. To je Euspongia officinalis