jpanaddict.com
Silky Veil White ครีมปรับผิวขาวทันที ขาวออร่า ขาวใส ครีมพอกผิวขาว จาก ญี่ปุ่น
Silky Veil White 100g シルキーヴェール ครีมพอกผิวขาว ญี่ปุ่น ครีมปรับผิวขาวทันที ครีมปรับสีผิวให้ขาวออร่า ขาวใส ขาวดั่งใจ เพียงพอกไว้15นาทีแล้วล้างออก ครีมผิวขาวที่ทำให้ผิวคุณขาวสว่างขึ้น ขาวเนียน ขาวใส เปลี่ยนผิวไปจนคุณตะลึง ปลอดภัย ไม่แสบ ไม่กัดผิว ทั้งผิวกายและใบหน้า ผสานคุณค่าของพืชพันธ์นานาชนิด จากญี่ปุ่น